Monitoring

monitoring

Kompleksowe systemy monitoringu

Specjalizujemy się w montażu systemów monitoringu cyfrowego IP CCTV oraz analogowego wysokiej rozdzielczości. Projektujemy i instalujemy kompletne systemy monitoringu.

Projektując monitoring stawiamy głównie na odpowiedni dobór sprzętu oraz prawidłowy wybór miejsca instalacji każdego elementu, tak aby po złożeniu go w całość i wykonaniu montażu, cechował się dużą skutecznością w rozpoznawaniu pożądanych szczegółów m.in. twarzy osób, tablic rejestracyjnych pojazdów itp.

Nasze systemy umożliwiają lokalny i zdalny nadzór wizyjny obiektów. Monitoring lokalny pozwala na obserwację obrazu z kamer na monitorach. Oprócz obserwacji “na żywo” system taki pozwala zapisywać obraz z wielu kamer, odtwarzać nagrania, a także je archiwizować.

Zdalny monitoring pozwala na obserwację praktycznie z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem Internetu. Do takiej obserwacji możemy wykorzystać komputer, laptop, tablet lub telefon – smartfon.

 Nasze rozwiązania dopasowujemy do potrzeb klienta oraz obowiązujących norm. Zajmujemy się również serwisem i modernizacją istniejących systemów,

Zalety i korzyści monitoringu:

  • Prewencja — system kamer odwodzi potencjalnych przestępców od zamierzonego czynu. Jeśli taka osoba zobaczy, że w danym miejscu zostały zamontowane kamery prawdopodobnie nie zdecyduje się np. na kradzież.
  • Wywołanie reakcji odpowiednich służb — osoba śledząca monitoring może reagować w czasie rzeczywistym i poinformować odpowiednie służby, żeby zapobiec rozwojowi niepożądanych sytuacji. 
  • Źródło informacji o przestępcy — jeśli dojdzie do przestępstwa, dzięki nagraniom można zidentyfikować osoby, które są jego sprawcami.
  • Kontrola pracowników — pozwala obserwować prace podwładnych i weryfikować, czy wykonują ją w należyty sposób.
  • Poczucie bezpieczeństwa — znajdowanie się na obszarze, który jest objęty monitoringiem daje nam poczucie, że ktoś nad nami czuwa i nie grozi nam niebezpieczeństwo.